Personalizowane Interdyscyplinarne Konsylia Medyczne za cel nadrzędny stawiają sobie przedłużanie życia pacjentów. Cel ten możliwy jest do osiągnięcia poprzez przyspieszenie procesu podejmowania decyzji dotyczących postępowania diagnostyczno-terapeutycznego i zaproponowanie choremu optymalnej terapii. Zmniejszenie odstępów czasowych między kolejnymi etapami diagnostyki i leczenia jest niezwykle istotny. Eksperci udzielają wyczerpujących informacji na temat proponowanego leczenia i możliwych wariantów, z uwzględnieniem leczenia nierefundowanego, tak aby pacjent miał zaufanie do oferowanych rozwiązań.