Personalizowane Interdyscyplinarne Konsylia Medyczne zostały powołane z myślą o pacjentach. Umożliwiają konsultacje z cenionymi specjalistami, którzy spotykają się, by w swoim interdyscyplinarnym gronie, zaproponować możliwe i najlepsze dla chorego opcje terapeutyczne. W zależności od choroby pacjenta, powoływani są odpowiedni specjaliści i przewodniczący zespołu roboczego.

Eksperci prezentują nowatorskie i inspirujące podejście, zmierzające do znalezienia najlepszej metody leczenia we wczesnym stadium choroby.

Organizacja Konsylium zajmuje od dwóch do pięciu tygodni. Narady mają charakter bezpośrednich spotkań trwających około sześciu godzin. Odbywają się zgodnie z poniższym planem:

Po zakończeniu narady, zespół roboczy przygotowuje dokument finalny z najbardziej optymalnymi sposobami oraz wariantami prowadzenia terapii Specjaliści gromadzą się ponownie w późniejszym terminie i poprzez telekonferencję nawiązują kontakt z lekarzem prowadzącym, aby dokonać kontroli postępu w chorobie pacjenta i udzielić koniecznych porad.