Dzięki Personalizowanym Interdyscyplinarnym Konsyliom Medycznym chorzy oraz ich lekarze prowadzący mają możliwość kontaktu z najbardziej renomowanymi i cenionymi specjalistami w przekroju interdyscyplinarnym.

Wybitni Eksperci gromadzą się przy jednym stole wraz z lekarzem prowadzącym pacjenta, by ustalić odpowiednie, spersonalizowane metody leczenia chorego. Opracowują dokument finalny z najbardziej optymalnymi sposobami oraz wariantami prowadzenia terapii i pozostają w kontakcie z lekarzem prowadzącym, który na bieżąco informuje o przebiegu leczenia, a także stanie pacjenta.

Otwarta i bezpośrednia konsultacja pozwala nie tylko podjąć najlepsze decyzje dotyczące postępowania diagnostyczno-terapeutycznego dla konkretnego pacjenta, ale także daje możliwość dzielenia się powstałymi wnioskami dla dobra innych pacjentów. Nowe spostrzeżenia stanowią ponadto istotny wkład w stan najnowszych badań. Konsylia stymulują także transfer wiedzy wśród kolegów lekarzy. Powyższe działania prowadzą do szybkiego wdrożenia najlepszych metod terapeutycznych, zgodnych z najnowszymi standardami leczenia.